Naša šola in naši učitelji

Na tem spletnem mestu vam bomo predstavili našo šolo in tudi učitelje, ki poučujejo na naši šoli, ter ostale zaposlene, ki skrbijo za naše učence. Ker smo učitelje in njihovo delo predstavili že lani, bomo letos učitelje spraševali o tem, kako in zakaj vodijo interesne dejavnosti. Za začetek pa si lahko prebere nekaj o naši šoli.

Na naši šoli je malo manj kot 50 učencev in učenk. Zelo radi se udeležujemo številnih dogodkov. Večina med nami čas najraje preživlja v telovadnici. Na naši šoli učijo učiteljice Klavdija Livk, Bojana Kastigar, Tina Uhan, Mateja Škufca Langus, Miloja Bukovec in Nina Dimec Dular. Na podružnici delujejo številni krožki, na primer rokometni, nogometni, dramski krožek, otroški pevski zbor, računalniški krožek, novinarski krožek, plesni krožek, gasilski krožek, prva pomoč, učenci pa nova znanja pridobivajo še pri veseli šoli in pri pripravah na tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. Nekatere od teh dejavnosti vodijo drugi učitelji, denimo gasilski krožek Barbara Hrovat, rokometni krožek Uroš Udovič, nogometnega pa učitelj Smiljan Pristavnik.

Učiteljica Nina Dimec Dular: “Vsak je sposoben pomagati!”

Učiteljica Nina Dimec Dular poučuje gospodinjstvo v 5. razredu in vodi 1. skupino podaljšanega bivanja. Poleg tega učence izobražuje v sklopu krožka Prva pomoč.

Kaj vas je pri krožku Prva pomoč najbolj navdušilo?
To, da sta v učencih volja in zanimanje za prvo pomoč.

Zakaj ste se odločili, da boste ponudili krožek Prva pomoč?
Ker mislim da je vsak sposoben pomagati.

Kaj pričakujete od učencev pri prvi pomoči?
Da pomagajo sočloveku, ki je v stiski,  je poškodovan ali je nenadno zbolel.

Si želite še več učencev ali manj pri krožku?
Več, ampak bi krožek morala imeti v več kot dveh skupinah.

Učiteljica Bojana Kastigar: “Pojemo že več kot 10 let”

Učiteljica Bojana Kastigar poučuje v kombinaciji z učiteljico Klavdijo Livk 1. in 2. razred ter skrbi za učence v jutranjem varstvu. Poleg tega pa že kar nekaj časa vodi otroški pevski zbor, ki se lahko v letošnjem šolskem letu pohvali tudi s pevci, ne samo pevkami.

Zakaj ste se odločili, da boste vodili otroški pevski zbor?
Ker me petje veseli.

Koliko let že vodite otroški pevski zbor?
Več kot deset let.

Ali ste osvojili že kakšne nagrade? Katere?
Uvrstili smo se na regijsko srečanje otroških pevskih zborov.

Naša šola

Naša šola je že kar stara gospa. Podružnična šola Dobrnič je bila namreč kot enorazrednica ustanovljena davnega leta 1800.  Takrat je šolsko leto trajalo od sredine oktobra do konca avgusta. Leta 1884 so se odločili, da šolo povečajo in zvišajo za eno nadstropje, tako da leto 1893 velja za začetek dvorazrednice. Leta  1918 je bila šola razširjena v trirazrednico.  Junija 1943 so partizani šolo zažgali, tako da se je pouk ponovno začel šele aprila 1945, a v šoli ni bilo mogoče poučevati, saj je bilo vse razbito. Pouk se je znova začel  10. januarja 1946. Enotna osemletka je bila uvedena 1957. leta, takrat kot Osnovna šola Dobrnič, ki pa se je kmalu spremenila v podružnico Osnovne šole Trebnje.

V šolskem letu 1972/73 je bila šolska stavba popolnoma prenovljena in nato v naslednjih letih še večkrat. Leta 2000 je šola praznovala 200–letnico pouka. Isto leto so v šolskih prostorih odprli oddelek vrtca. V šolskem letu 2003/2004 je bila uvedena devetletna osnovna šola. Avgusta 2010 so v Dobrniču položili temeljni kamen za obnovo in dozidavo podružnične šole in 1. oktobra 2011 so prenovljeno šolo tudi slavnostno odprli. In tako so danes učenci v obnovljeni stavbi, ki se lahko pohvali z lastno knjižnico, veliko telovadnico, računalniško sobo in moderno opremljenimi učilnicami, v katerih učenci vsakodnevno pridobivajo novo znanje in dragocene izkušnje.

Še več o šoli, o njeni zgodovini, zaposlenih in učencih pa najdete na spletnih straneh Podružnične šole Dobrnič.

(Visited 130 times, 1 visits today)